Žemos temperatūros centralizuotas šildymas

Baltijos jūros regionui

Efektyvios centralizuoto šilumos sistemos yra svarbus komponentas, siekiant tvarių energijos tiekimo struktūrų ir taip prisideda prie energijos nuostolių bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimo mažinimo Baltijos jūros regione (BJR). Šiuo metu dauguma centralizuoto šildymo sistemų neatitinka didesnių energijos vartojimo efektyvumo standartų ir dažnai yra techniškai pasenusios. Todėl jos turi būti modernizuojamos, diegiant pažangių sistemų koncepcijas ir novatoriškas technologijas. Sumažinus temperatūrą šildymo tinkluose, galima gerokai sumažinti šilumos nuostolius.

Projektas „Žemos temperatūros centralizuotas šildymas Baltijos jūros regionui“  (LowTEMP) didins centralizuoto šildymo tvarumą projekto partnerių regionuose ir paskatins, vadinamųjų, ketvirtos kartos šildymo tinklų diegimą. Šios sistemos pasižymi žemos temperatūros šilumos pernešimu naudojant optimaliai izoliuotus ir mažesnio diametro vamzdžius. Tuo pačiu metu, šiose sistemose gali būti naudojamos kelios šilumos tiekimo galimybės, pvz. pramoninių procesų perteklinės šilumos panaudojimas bei atsinaujinantys šilumos šaltiniai (geoterminė ir saulės šiluminė energija).

LowTEMP projektą vykdo 19 partnerių ir 30 asocijuotų partnerių, atstovaujančių vietines, regionines ir nacionalines valdžios institucijas, centrinio šildymo tiekėjus, energetikos agentūras, mokslinių tyrimų institucijas ir asociacijas iš devynių BJR šalių. Bendrai jie suteiks centralizuoto šildymo suinteresuotoms šalims žinių ir priemonių, kaip planuoti, finansuoti, įdiegti ir valdyti pažangias ir tvarias šildymo sistemas.

LowTEMP projektą remia Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės priemonė) pagal 2014-2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė:

10/2017 – 12/2020

Projekto biudžetas:

3.8 million EUR

Projektui vadovaujanti organizacija:

The Szewalski Institute of Fluid-flow Machinery (IMP PAN), Poland

 

Project Partners