Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnologijas

Baltijas jūras reģionam

Energoefektīvas centralizētās siltumapgādes (CS) sistēmas ir nozīmīga komponente, lai sasniegtu ilgtspējīgas energoapgādes struktūras, kas sniegtu ieguldījumu siltuma zudumu un siltumnīcefekta gāzu (CO2) samazināšanā Baltijas jūras reģionā. Šobrīd, lielākā daļa CS sistēmas nesasniedz pieaugošos energoefektivitātes standartus un bieži ir tehniski novecojušas. Līdz ar to, tās nepieciešams pilnveidot un aprīkot ar uzlabotiem un inovatīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem.  Samazinot siltumnesēja temperatūru siltumtīklos iespējams ievērojami samazināt siltuma zudumus.

Projekts “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) padarīs CS partnervalstu reģionos ilgtspējīgāku un veicinās tā sauktās 4.paaudzes CS siltumtīklu ieviešanu. Šādas pārvades sistēmas raksturo pazemināta siltumnesēja temperatūra un optimāli siltināti cauruļvadi ar samazinātiem izmēriem. Tajā pašā laikā, šādās sistēmās iespējams efektīvāk integrēt dažādus siltuma avotus, piemēram siltuma pārpalikumus no rūpnieciskajiem procesiem, kā arī atjaunojamos energoresursus, piemēram, ģeotermālo siltumu un saules siltumenerģiju.

LowTEMP projektā iesaistīti 19 partneri un 30 asociētie partneri no deviņām dažādām Baltijas reģiona valstīm, kas pārstāv vietējās, reģionalās un nacionālās organizācijas, siltumapgādes operatorus, enerģētikas aģentūras, pētnieciskās institūcijas un asociācijas. Kopīgiem spēkiem CS pārvaldnieki tiks nodrošināti ar zināšanām un rīkiem viedu un ilgtspējīgu CS sistēmu  planošanai, finansēšanai, ieviešanai un pārvaldīšanai.

LowTEMP projektu atbalsta Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības progrmamma) saskaņā ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam

Projekta norises periods:

10/2017 – 12/2020

Projekta budžets:

3.8 miljoni EUR

Vadošais partneris Latvijā:

The Szewalski Institute of Fluid-flow Machinery (IMP PAN), Poland

 

Project Partners