Projektmål

De 19 projektpartnere fra ni lande omkring Det Baltiske Hav (Baltic Sea Region, fremover BSR), vil i deres respektive kommuner eller regioner, men også på en større skala i andre regioner, gøre fjernvarmen mere bæredygtig ved at integrere lavtemperatur-fjernvarmeløsninger (LTDH) i deres energisystemer. For at opnå dette mål, vil projektet “Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (LowTEMP) skabe opmærksomhed og viden iblandt den relevante offentlige og private interessenter om nødvendigheden af at benytte bæredygtige energisystemer som tillader og øger brugen af vedvarende energi eller uudnyttet overskudsvarme samt lavtemperaturfjernvarme.

LowTEMP vil støtte fjernvarme-interessenter med viden og strategiske værktøjer til at planlægge, finansiere, installere og drive LTDH-systemer.

Projektpartnerne vil sammen udvikle en vidensplatform om fjernvarme i BSR, estimere de bæredygtige effekter, analysere forretningsmodeller og finansieringsstrukturer for LTDH, samt udvikle træningsprogrammer til at øge viden og kompetencer hos de relevante interessenter. Derudover vil der blive udviklet energistrategier for udvalgte kommuner. Oveni vil projektpartnerne udføre pilottest af lavtemperatur-fjernvarmeteknologier og -løsninger.

Baggrund

Energibehovet til opvarmning og køling i Europa og Baltic Sea Region udgør mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug. Derfor er det essentielt at udrulle mere effektive og innovative fjernvarmeteknologier for at opnå en optimal energistyring i byer og landdistrikter.

LowTEMP-projektet søger at fremme smarte og fremtidssigtede fjernvarmeteknologier ved hjælp af lavtemperatur-fjernvarmenetstrukturer. Målene for projektet er i tråd med målsætningerne for “Energy Efficiency Directive (2012)” og overholder “Renewable Energy Directive (2009)” samt “Energy Performance of Buildings Directive (2010)”, som kræver at medlemsstater udvikler ambitiøse politikker som henstiller til brug af vedvarende energikilder, samt energieffektivitet i fjernvarme og -kølenet.

Projektet bidrager til målene i EU2020, nationale og europæiske udviklingspolitikker og EU’s Strategi for Baltic Sea Region (EUSBSR), ved at fremme energieffektivitet, brugen af vedvarende energikilder og reduktion af CO2-emissioner.

LowTEMP-projektet er støttet af den Europæiske Union (EU’s Regionalfonde) i form af Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.