Projekto tikslai

19 projekto partnerių iš devynių Baltijos jūros regiono (BJR) šalių savivaldybėse ir regionuose didins centralizuoto šildymo tvarumą, diegiant žemos temperatūros centralizuoto šildymo (ŽTCŠ) sprendimus energiją tiekiančiose sistemose. Norint pasiekti šį tikslą, projektas „Žemos temperatūros centralizuotas šildymas Baltijos jūros regionui“ (LowTEMP) didins viešųjų ir privačių suinteresuotų šalių suvokimą ir sąmoningumą apie būtinybę diegti tvarias energijos tiekimo sistemas, kurios leistų naudoti atsinaujinančios ar nepanaudotos perteklinės šilumos bei žemos temperatūros šilumos paskirstymą.

LowTEMP projektas suteiks šilumos tiekėjams žinių ir strateginių priemonių, kaip planuoti, finansuoti, įdiegti ir valdyti ŽTCŠ sistemas.

Projekto partneriai bendrai sukurs žinių platformą, kurioje bus pateikta informacija apie šilumos tiekimo sistemų būklę BJR, bus galimybė įvertinti jų tvarumą, analizuoti ŽTCŠ verslo modelius ir finansavimo struktūras. Bus sukurtos mokymo programos, skirtos tobulinti atsakingų suinteresuotų subjektų žinias ir gebėjimus. Be to, parinktose savivaldybėse bus parengtos bandomosios energetikos strategijos. Projekto partneriai, taip pat, atliks bandomuosius ŽTCŠ technologijų ir priemonių tyrimus.

Pagrindimas

Daugiau nei trečdalį galutinio energijos suvartojimo Europoje ir Baltijos jūros regione sudaro šildymo ir vėsinimo energijos poreikis. Taigi,  naujų inovatyvių centralizuoto šildymo technologijų diegimas būtų veiksmingiausia priemonė sėkmingai valdyti energijos suvartojimą miestuose ir rajonuose. Efektyvios centralizuoto šildymo kartu su ŽTCŠ technologijos suteikia naujų galimybių didinti energetinį efektyvumą, sumažinant iškastinio kuro sunaudojimą, taip siekiant ES tikslų mažinti išmetamo CO2 kiekį.

LowTEMP projektas skatina pažangias ir ateities šilumos tiekimo technologijas, naudojant žemo temperatūros tinklo struktūras. Projekto tikslai atitinka Energijos efektyvumo (2012 m.), Atsinaujinančių energijos šaltinių (2009 m.) ir Pastatų energinio naudingumo (2010 m.) direktyvas, kurios reikalauja valstybes nares parengti efektyvesnę šildymo energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo politiką.

Projektas prisideda prie EU2020 strategijos tikslų, skatinant energijos efektyvumą, atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir CO2 išmetimo mažinimą, nacionalinės ir Europos erdvinės plėtros politikos bei ES Baltijos jūros regiono strategijos (EUSBSR).

LowTEMP projektą remia Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos kaimynystės priemonė) pagal 2014-2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programą.