Madalatemperatuuriline kaugküte

Läänemere piirkonnas

Tõhusad kaugküttesüsteemid on säästva energiavarustuse tähtis osa, mis aitab kaasa Läänemere piirkonna energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside (CO2) heitkoguste vähendamisele. Praegu ei vasta suurem osa kaugküttesüsteeme tõusnud energiatõhususe nõuetele ning on sageli tehniliselt vananenud. Seetõttu tuleb neid täiustada ning varustada kaasaegsemate, uudsemate lahendustega. Kaugküttevõrkudes temperatuure alandades saab soojakadusid märkimisväärselt vähendada.

Projekt „Madalatemperatuuriline kaugküte Läänemere piirkonnas“ (LowTEMP) muudab kaugkütte-soojavarustuse senisest jätkusuutlikumaks ning edendab nn neljanda põlvkonna kaugküttesüsteemide rakendamist. Selliseid süsteeme iseloomustab madalamatel temperatuuridel soojuse ülekandmine piisavalt isoleeritud torude kaudu, mille mõõtmed on senistest väiksemad. Samal ajal on võrkudes võimalik kasutada erinevaid soojavarustuse võimalusi, nt tööstustegevuste jääksoojust või taastuvenergiat, nt maasoojust või päikeseenergiat.

LowTEMPi projektis töötavad koos 19 partnerit ning 30 seonduvat partnerit, kelle hulgas on kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke võimuesindajaid, kaugkütteettevõtteid, energiaagentuure, uurimisasutusi ning muid ühendusi üheksast Läänemere piirkonna riigist. Üheskoos pakutakse kaugküttega seotud huvirühmadele ekspertteadmisi ning abivahendeid arukate ja kestlike kaugküttesüsteemide planeerimiseks, rahastamiseks, paigaldamiseks ja käitamiseks.

Projekti LowTEMP toetab Euroopa Liit (EL Regionaalarengu Fond ja Euroopa naabruspiirkondade rahastamisvahend) Interregi Läänemere programmi kaudu (Interreg Baltic Sea Region Programme 2014−2020).

Projekti kestus:

10/2017 – 12/2020

Projekti eelarve:

3.8 miljonit eurot

Juhtpartner:

The Szewalski Institute of Fluid-flow Machinery (IMP PAN), Poland

 

Project Partners