Ievads

Klimata pārmaiņu mazināšanas politika un mērķi

Klimata pārmaiņu mazināšanas nozīme, eiropas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi

Download presentation

Download handout

Energoapgādes sistēmas un LTDH

Pārskats par enerģijas avotiem energoapgādes sistēmās, centralizētās siltumapgādes pagātni un tagadni, kā arī pašreizējiem pētniecības projektiem.

Download presentation

Download handout

Energoapgādes sistēmas Baltijas Jūras Reģionā

Centralizētās siltumapgādes sistēmu stāvoklis Baltijas jūras reģionā un zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes potenciāls un šķēršļi.

Download presentation

Download handout

Enerģētikas stratēģijas un izmēģinājuma projekti

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodoloģija

Enerģētikas stratēģiju izstrādes metodoloģijas skaidrojums par zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi.

Download presentation

Download handout


Enerģētikas pilotstratēģijas – Mērķi un nosacījumi

Stratēģiskā rīka “Pilot Energy Strategies” apraksts.

Download presentation

Download handout

Enerģētikas Pilotstratēģiju piemēri

Divas paraugstratēģijas Gulbenes (Latvija) un Ilmajoki (Somija) pašvaldībām, ko izstrādāja LowTEMP.

Download presentation

Download handout

Pilottestēšanas pasākum

LowTEMP izmēģinājuma pasākumu prezentācija Gulbenē un Halmstadē un ieteikumu un secinājumu noteikšana turpmākai projekta īstenošanai.

Download presentation

Download handout

CO2 emisiju aprēķins

Koģenerācijas sistēmās un ieteikumi

Download presentation

Download handout

LCA aprēķini (LT)DH sistēmās

Dzīves cikla domāšanas un dzīves cikla novērtējuma (LCA) definīcija, kā arī divu konkrētu projektu dzīves cikla ietekmes aprēķinu piemēri.

Download presentation

Download handout

Finanšu aspekti

LTDH dzīves cikla izmaksu novērtējums

Aprēķina metodes ieviešana un pielietošana

Download presentation

Download handout


Ekonomiskā efektivitāte un finansējuma trūkumi (LT)DH sistēmās

Aprēķinu metodes ieviešana un pielietošana

Download presentation

Download handout

Siltumapgādes līgumu slēgšana un cenu noteikšana (HSA)

Kopsavilkums par dažādiem centralizētās siltumapgādes sistēmu siltumapgādes līgumu (HSA) slēgšanas un cenu noteikšanas modeļiem

Download presentation

Download handout

Biznesa modeļi un inovatīvi finansējuma avoti LTDH

Uzņēmējdarbības modeļa jēdziena definīcija un jaunu inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu rīku, kā arī inovatīvu finansēšanas struktūru apraksts.

Download presentation

Download handout

Tehniskie aspekti

Cauruļvadi

Montāžas metodes un cauruļu dažādība DH sistēmās

Download presentation

Download handout

Koģenerācijas stacijas (CHP)

Siltuma ražošana & lietošana CSA sistēmās

Download presentation

Download handout

Liela mēroga saules kolektoru sistēmas

Prasības, iespējas un integrēšana centralizētajā siltumapgādē

Download presentation

Download handout

Siltums no Siltuma pārpalikumiem

Izmantošana DH-sistēmās

Download presentation

Download handout

Liela mēroga siltumsūkņi

Vairāku siltuma avotu integrēšana un DH sistēmas pielāgošanās

Download presentation

Download handout

Elektroenerģijas pārveide siltumā (P2H) un gāzē (P2G) un izmantošana centralizētās siltumapgādes sistēmās

Potenciāls, sektoru pārošana un svarīgākās siltuma pārveides komponentes

Download presentation

Download handout

Siltumenerģijas, saules ledus un PCM akumulācija

Pārskats par siltumenerģijas, saules ledus un PCM krātuvju tehniskajām detaļām, sastāvdaļām un pašreizējo īstenošanu.

Download presentation

Download handout

Siltumsūkņu sistēmas

Tehniskais ievads par četru dažādu veidu siltumsūkņu sistēmām un to ieviešanu Baltijas jūras reģionā.

Download presentation

Download handout

Zemas temperatūras ēku apkures sistemas

Tehniskā ieviešana un uzstādīšana

Download presentation

Download handout

Krāna ūdens ražošana

Tehniskais ievads un ieviešana

Download presentation

Download handout

Ventilācijas sistēmas

Tehniskais ievads un ieviešana

Download presentation

Download handout

Labā prakse

Labā prakse 1

LTDH ieviešana esošajās renovētajās un nerenovētajās ēkās

Download presentation

Download handout

Labās prakses piemēri –2.daļa

LTDH koncepcijas ieviešana jaunās pilsētbūvēs un vietējās apkures sistēmās

Download presentation

Download handout