Sissejuhatus

Kliimakaitse poliitika ja eesmärgid

Download presentation

Download handout

Energiavarustussüsteemid ja madalatemperatuurne kaugküte

Download presentation

Download handout

Energiavarustussüsteemid Läänemere piirkonnas

Download presentation

Download handout

Energiastrateegiad ja katseprojektid

CO2 heite arvutused

Download presentation

Download handout 

Madalatemperatuurse kaugküttesüsteemi olelusringi hindamise arvutus

Download presentation

Download handout

Finantsaspektid


(MT)KK projektide elukaare kulu

Sissejuhatus ja arvutusmeetodi rakendus

Download presentation

Download handout

Majanduslik tõhusus ja rahastuse puudujäägid (MT)KK süsteemides

Sissejuhatus ja arvutusmeetodi rakendamine

Download presentation

Download handout

Lepingute sõlmimine ja maksmine Kaugkütte mudelid

Download presentation

Download handout

MTKK ärimudelid ja uuenduslikud Rahastusstruktuurid

Sissejuhatus ärimudelitesse ja uuenduslikesse rahastusstruktuuridesse

Download presentation

Download handout

Tehnilised aspektid

Torustikud

Paigaldusviisid & Kaugküttesüsteemide erinevad torud

Download presentation

Soojuse ja elektri koostootmine (CHP)

Soojuse tootmine ja rakendused kaugküttesüsteemides

Download presentation

Suuremastaabiline päikesesoojuse kasutus

Nõuded, võimalused, sidumine kaugküttesüsteemiga

Download presentation

Heit- & liigsoojus

Võimalused, takistused ja potentsiaal CO2-heite vähendamiseks

Download presentation

Suure võimsusega soojuspumbad e suured soojuspumbad

Mitmete soojusallikate integreerimine& Kaugküttesüsteemide paindlikkus

Download presentation

Elekter soojuseks & elekter gaasiks (vesinikuks) kaugküttesüsteemides

Potentsiaal, sektori sidestamine ja oluline komponent soojuse muundamisel

Download presentation

Soojuse, päikeseenergia jääna ja faasimuundusega materjalidesse salvestamine

Tehniline sissejuhatus ja rakendused

Download presentation

Soojuspumpsüsteemid

Tehniline tutvustus ja rakendused

Download presentation

Madal temperatuur ja põrandaküte

Tehniline tutvustus ja rakendamine

Download presentation

Tarbevee soojendamine

Tehniline sissejuhatus ja rakendused

Download presentation

Ventilatsioonisüsteemid

Tehniline sissejuhatus ja rakendused

Download presentation