Introduction

Klimato apsaugos politika ir jos tikslai

Supažindinimas su klimato kaitos švelninimo svarba, ES klimato kaitos veiksmų planais ir pažanga siekiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tikslų.

Download presentation

Download handout

Įvadas Energijos tiekimo sistemos ir ŽTCŠT

Apžvelgiami energijos šaltiniai energijos tiekimo sistemose, centralizuoto šilumos tiekimo praeitis ir dabartis, taip pat dabartiniai mokslinių tyrimų projektai.

Download presentation

Download handout

Energijos tiekimo sistemos Baltijos jūros regione

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų būklė Baltijos jūros regione ir žemos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo potencialas bei kliūtys.

Download presentation

Download handout

Energetikos strategijos ir bandomieji projektai

Energetikos strategijų ruošimo metodika

Energetikos strategijų, susijusių su žemos temperatūros centralizuotu šildymu, rengimo metodikos paaiškinimas.

Download presentation

Download handout

Pilotinės Energetikos Strategijos (PES)

Tikslai & sąlygos

Download presentation

Download handout

Pilotinės energetikos strategijos (PES)

Pavyzdžiai: Gulbene ir Ilmajoki

Download presentation

Download handout

Pilotinės testavimo priemonės

Bandomųjų LowTEMP priemonių pristatymas Gulbenėje ir Halmstade bei rekomendacijų ir išvadų dėl tolesnio projekto įgyvendinimo nustatymas.

Download presentation

Download handout

ŠESD emisijų skaičiavimas kogeneracijos sistemose ir rekomendacijose

BJR ŽTCŠT projektas

Download presentation

Download handout 

Gyvavimo ciklo vertinimo (GCV) skaičiavimai (ŽT)CŠT sistemose

Gyvavimo ciklo mąstymo ir gyvavimo ciklo vertinimo (GCA) apibrėžimas ir pavyzdinis dviejų pavyzdinių projektų poveikio gyvavimo ciklui apskaičiavimas.

Download presentation

Download handout

Finansiniai aspektai

Žemos temperatūros centralizuotų šilumos tinklų projektų gyvavimo tikslo kaštai

Įvadas ir skaičiavimo metodo taikymas

Download presentation

Download handout

Ekonominis efektyvumas ir finansavimo spragos (ŽT) CŠT sistemose

Įvadas ir skaičiavimo metodo taikymas

Download presentation

Download handout

Sutarčių sudarymo ir mokėjimo modeliai CŠT

Summary of the different models for contracting and pricing Heat Supply Agreements (HSA) for district heating systems.

Download presentation

Download handout

Verslo modeliai ir inovatyvios ŽTCŠT finansavimo struktūros

Įvadas verslo modeliams ir finansavimo struktūros

Download presentation

Download handout

Techniniai aspektai

Vamzdynų sistemos

Įrengimo metodai & vamzdžių įvairovė centralizuotame šilumos tiekime

Download presentation

Download handout

Bendra šilumos ir elektros gamyba (kogeneracija)

Šilumos gamyba ir taikymas CŠT sistemose

Download presentation

Download handout

Didelės galios saulės šilumos sistemos

Reikalavimai, galimybės, integravimas į CŠT tinklus

Download presentation

Download handout

Atliekinė ir perteklinė šiluma

Galimybės, kliūtys ir potencialas CO2eemisijų sumažinimui

Download presentation

Download handout

Didelės galios šilumos siurblių sistemos

Daugybinių šilumos šaltinių integravimas ir CŠT sistemų lankstumas

Download presentation

Download handout

ElektraįŠilumą ir ElektraįDujas centralizuotose šilumos tiekimo sistemose

Potencialas, sektoriaus susiejimas ir svarbi šilumos transformacijos komponentė

Download presentation

Download handout

Šilumos, Saulės ledo ir PCM saugyklos

Šiluminių, saulės ledo ir PCM saugyklų techninių detalių, komponentų ir dabartinio įgyvendinimo apžvalga.

Download presentation

Download handout

Šilumos siurblių sistemos

Techninis įvadas ir įgyvendinimas

Download presentation

Download handout

Žema temperatūra ir grindinis šildymas

Techninis įvadas ir įgyvendinimas

Download presentation

Download handout

Buitinio vandens gamyba

Techninis įvadas ir įgyvendinimas

Download presentation

Download handout

Vėdinimo sistemos

Techninis įvadas ir įgyvendinimas

Download presentation

Download handout

Geroji praktika

Geroji praktika Nr. 1

ŽTCŠT įgyvendinimas esamuose pastatuose ir įrenginiuose

Download presentation

Download handout

Geroji praktika Nr. 2

ŽTCŠT koncepcijos įgyvendinimas naujuose miestų rajonuose ir vietinėse šildymo sistemose

Download presentation

Download handout