Johdanto

Ilmastonsuojelupolitiikka ja sen tavoitteet

Johdatus ilmaston hillitsemisen merkitykseen, EU:n ilmastotoimintasuunnitelmiin ja edistymiseen kohti kasvihuonekaasupäästötavoitteita.

Download presentation

Download handout

Johdanto Energianjakelujärjestelmät ja matalan lämpötilan lattialämpö (LTDH)

Yleiskatsaus energiahuoltojärjestelmien energialähteisiin, kaukolämmön menneisyyteen ja nykyhetkeen sekä nykyisiin tutkimushankkeisiin.

Download presentation

Download handout

Energianjakelujärjestelmät Itämeren alueella

Kaukolämpöjärjestelmien tila Itämeren alueella sekä matalalämpötilaisen kaukolämmön mahdollisuudet ja esteet.

Download presentation

Download handout

Energiastrategiat ja pilottihankkeet

Energiastrategioiden kehittämisen metodologia

Matalalämpökaukolämpöön liittyvien energiastrategioiden kehittämisen taustalla olevien menetelmien selittäminen.

Download presentation

Download handout

Pilottienergiastrategiat (PES)

Tavoitteet & edellytykset

Download presentation

Download handout

Pilottienergiastrategiat (PES)

Esimerkkejä: Gulbene ja Ilmajoki

Download presentation

Download handout

Pilottitestaustoimet

LowTEMP-pilottitoimenpiteiden esittely Gulbenessa ja Halmstadissa sekä suositusten ja johtopäätösten määrittely hankkeen jatkototeutusta varten.

Download presentation

Download handout

CO2päästökiintiöt CHPjärjestelmissä sekä suosituksia

Itämeren maiden alueen LTDHhanke

Download presentation

Download handout 

Elinkaariarviointilaskelmat (matalan lämpötilan) kaukolämpöjärjestelmissä

Elinkaariajattelun ja elinkaariarvioinnin (LCA) määritelmä sekä elinkaarivaikutusten esimerkkilaskenta kahdesta tapaustutkimushankkeesta.

Download presentation

Download handout

Taloudelliset näkökohdat

(LT)DH hankkeiden elinkaarikustannukset

Laskentamallin esittely ja sovellus

Download presentation

Download handout

Taloudellinen tehokkuus ja rahoitusvajeet (matalan lämpötilan) kaukolämpöjärjestelmissä

Laskentamenetelmän esittely ja soveltaminen

Download presentation

Download handout

Kaukolämpöjärjestelmien sopimus ja hinnoittelumallit

Yhteenveto kaukolämpöjärjestelmien lämmöntoimitussopimusten eri sopimus- ja hinnoittelumalleista.

Download presentation

Download handout

Liiketoimintamallit ja LTDHhankkeiden uudet rahoitusrakenteet

Johdanto liiketoimintamalleihin ja rahoitusrakenteisiin

Download presentation

Download handout

Tekniset näkökohdat

Putkistojärjestelmät

Asennusmenetelmät & kaukolämpöjärjestelmien putkivalikoima

Download presentation

Download handout

Sähkön ja lämmön yhteistuotant0 (CHP)

Lämmön tuotanto ja sovellukset kaukolämpöjärjestelmissä

Download presentation

Download handout

Ison mittakaavan aurinkoenergiajärjestelmät

Vaatimukset, mahdollisuudet ja integrointi kaukolämpöverkkoihin

Download presentation

Download handout

Hukka ja ylijäämälämpö

Mahdollisuudet, esteet & potentiaali CO2päästöjen vähentämiseen

Download presentation

Download handout

Suuren mittakaavan lämpöpumput

Useiden lämmönlähteiden integrointi & kaukolämpöjärjestelmien joustavoittaminen

Download presentation

Download handout

Sähköstä lämmöksi & sähköstä kaasuksi tekniikat kaukolämpöjärjestelmissä

Potentiaali, sektoriintegraatio ja tärkeä lämmön muuntamisen komponentti

Download presentation

Download handout

Lämpö, aurinkoenergia ja faasimuutosmateriaalivarastot

Yleiskatsaus lämpö-, aurinkojää- ja PCM-varastojen teknisiin yksityiskohtiin, komponentteihin ja nykyiseen toteutukseen.

Download presentation

Download handout

Lämpöpumppujärjestelmät

Tekninen esittely ja erilaiset toteutukset

Download presentation

Download handout

Matalan lämpötilan järjestelmät ja lattialämmitys

Tekninen esittely ja toteutukset

Download presentation

Download handout

Talousveden tuotanto

Tekninen esittely ja toteutus

Download presentation

Download handout

Ilmanvaihtojärjestelmät

Tekninen esittely ja toteutukset

Download presentation

Download handout

Hyvä käytäntö

Hyvä käytäntö 1

Matalan lämpötilan kaukolämpöjärjestelmien käyttöönotto olemassaolevissa rakennuksissa ja laitteistoissa

Download presentation

Download handout

Hyvä käytäntö 2

Matalan lämpötilan kaukolämpökonseptien toteuttaminen uusilla kaupunkialueilla ja paikallisissa lämmitysjärjestelmissä

Download presentation

Download handout