Wprowadzenie

Polityka i cele w zakresie ochrony klimatu

Download presentation

Download handout

Niskotemperaturowe systemy ciepłownicze

Download handout

 

Strategie energetyczne i projekty pilotażowe

Obliczanie emisji gazów cieplarniacych (GHG) w układach kogeneracji oraz
rekomendacje

Download presentation

Download handout

Aspekty finansowe

 

Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) niskotemperaturowych projektów
ciepłowniczych (LTDH)

Analiza kosztów w cyklu życia (LCCA) niskotemperaturowych projektów ciepłowniczych

Download presentation

Download handout

Modele umów (kontraktowania) i płatności w ciepłownictwie

Download presentation

Download handout

 

Aspekty techniczne

Rury w systemach ciepłowniczych

Sposoby wykonania oraz rodzaje rur w sytemach ciepłowniczych.

Download presentation 

Download handout

Elektrociepłownie (CHP)

Zastosowanie elektrociepłowni w systemach ciepłowniczych.

Download presentation

Download handout

Ciepło odpadowe nadwyżki do wykorzystania w ciepłownictwie

Wykorzystanie w systemach ciepłowniczych.

Download presentation

Download handout

Pompy Ciepła Dużej Mocy

Integracja wielu źródeł ciepła uelastycznienie system u grzewczego.

Download presentation

Download handout

PowertoHeat & PowertoGas w miejskich systemach ciepłowniczych

Potencjał i powiązania sektorowe jako ważny składnik transformacji ciepłownictwa

Download presentation

Download handout

Magazyny ciepła i chłodu, w tym w oparciu o materiały zmiennofazowe (PCM)

Materiały zmiennofazowe (PCM), magazyny ciepła i chłodu (lodu)

Download presentation

Download handout

Systemy Pomp Ciepła

Pompy ciepła w ciepłownictwie

Download presentation

Download handout

Grzejniki konwekcyjne oraz płaszczyznowe w LTDH

Ogrzewania niskotemperaturowe oraz ogrzewania podłogowe

Download presentation

Download handout

Systemy zaopatrzenia w wodę

Charakterystyka techniczna i rozwiązania praktyczne

Download presentation

Download handout

Systemy wentylacyjne

Charakterystyka techniczna i rozwiązania praktyczne

Download presentation

Download handout

Best Practice

Dobre praktyki Best Practice No. 1

Implementacja LTDH w istniejących budynkach i instalacjach

Download presentation

Download handout

Dobre praktyki Best Practice No. 2

Implementation of LTDH concept in new urban developments and local heating systems

Download presentation

Download handout