Introduktion

Klimabeskyttelsespolitik og målsætning

Introduktion til relevansen af klimaafbødning, EU’s klimahandlingsplaner og fremskridtene i retning af målene for drivhusgasemissioner.

Download presentation

Download handout

Intro Energiforsyningssystemer og LTDH

Oversigt over energikilderne i energiforsyningssystemer, fjernvarmens fortid og nutid samt aktuelle forskningsprojekter.

Download presentation

Download handout

Energiforsyningssystemer i Østersøregionen

Status for fjernvarmesystemer i Østersøområdet samt potentiale og barrierer for lavtemperaturfjernvarme.

Download presentation

Download handout

Energistrategier og pilotprojekter

Metode til udvikling af energistrategier

Forklaring af metodologien bag udviklingen af energistrategier, der omfatter lavtemperaturfjernvarme.

Download presentation

Download handout

Pilotstrategier for energi (PES)

Mål og betingelser

Download presentation

Download handout

Pilot energistrategier(PES)

Eksempler: Gulbene og Ilmajoki

Download presentation  

Download handout

Pilottestforanstaltninger

Præsentation af LowTEMP-pilotforanstaltninger i Gulbene og Halmstad og identifikation af anbefalinger og konklusioner med henblik på yderligere projektgennemførelser.

Download presentation

Download handout

Beregning af CO2emissioner

i kraftvarmesystemer og anbefalinger

Download presentation

Download handout 

LCAberegninger i (LT)DHsystemer

Definition af livscyklustænkning og livscyklusvurdering (LCA) samt eksemplarisk beregning af livscykluspåvirkningen af to caseprojekter.

Download presentation

Download handout

Finansielle aspekter

 

Livscyklusomkostninger for (LT)DHprojekter

Introduktion og anvendelse af en beregningsmetode

Download presentation

Download handout

Økonomisk effektivitet og finansieringshuller i (LT) DHsystemer

Introduktion og anvendelse af en beregningsmetode

Download presentation

Download handout

Kontrakterings og betalingsmodeller til fjernvarme

Oversigt over de forskellige modeller for indgåelse af kontrakter og prissætning af varmeforsyningsaftaler (HSA) for fjernvarmesystemer.

Download presentation

Download handout

Forretningsmodeller og innovative finansieringsstrukturer for LTDH

En introduktion til forretningsmodeller og finansieringsstrukturer

Download presentation

Download handout

Tekniske aspekter

Rørsystemer

Installationsmetoder & rørvarianter i fjernvarme

Download presentation

Download handout

Varmekraftproduktion (CHP)

Varmeproduktion og applikationer inden for fjernvarmesystemer

Download presentation

Download handout

Solvarme i stort omfang

Krav, muligheder, integration i fjernvarmenetværk

Download presentation

Download handout

Affalds og overskudsvarme

Muligheder, forhindringer og potentialer for reduktion af CO2emissioner

Download presentation

Download handout

Varmepumper i stort omfang

Integration af flere varmekilder og fleksibilisering af fjernvarmesystemer

Download presentation

Download handout

StrømtilVarme & StrømtilGas i Fjernvarmesystemer

Potentialer, sektor kobling og en vigtig komponent i varmetransformationen

Download presentation

Download handout

Lagring af varme, is og PCM

Oversigt over de tekniske detaljer, komponenter og den nuværende implementering af termiske lagre, solis og PCM-lagre.

Download presentation

Download handout

Varmepumpesystemer

Teknisk Introduktion og Implementering

Download presentation

Download handout

LT og gulvvarme

Teknisk introduktion og implementering

Download presentation

Download handout

Produktion af postevand

Teknisk introduktion og implementering

Download presentation

Download handout

Ventilationssystemer

Teknisk introduktion og implemtering

Download presentation

Download handout

Bedste praksis

Bedste praksis nr.1

Implementering af LTDH i eksisterende bygninger og anlæg

Download presentation

Download handout

Bedste praksis nr. 2

Implementering af LTDHkonceptet i nye byudviklede og lokale varmesystemer

Download presentation

Download handout